Linia do produkcji granulowanej ściółki – Poznań

Jedna z wielu ostatnio zrealizowanych inwestycji dotyczyła dostawy technologii do produkcji własnej ściółki dla jednego z większych producentów drobiu w regionie.

Linia technologiczna jest w pełni zautomatyzowana.

Technologia pozwala na produkcję granulowanej ściółki w różnej frakcji, począwszy od Ø7mm do Ø20mm. W zaproponowanej linii technologicznej uwzględniono opcjonalne rozwiązania, które pozwalają na dodatkową higienizację ściółki, przy użyciu chemicznych środków dezynfekujących typu Lerasept T430 lub inne. Roztwór dozowany jest do kondycjonera za pomocą specjalnych pomp sterowanych algorytmem w taki sposób, by utrzymywać zadany przez operatora % udziału środka w ściółce.


GALERIA


FILMY

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Północ, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Sępólnie Krajeńskim, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o. Roczna wydajność wytwórni wynosi ok: 35.000 Mg.

Zakończenie prac montażowych oraz pomyślne przeprowadzenie rozruchu technologicznego, nastąpiło w sierpniu 2009 roku. Od tego czasu zakład nieprzerwanie prowadzi właściwą produkcję granulatu opałowego ze słomy.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA POŁUDNIE

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Ząbkowicach Śląskich, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o. Roczna wydajność zakładu wynosi ok: 60.000 Mg.

Realizacja projektu rozłożona została na 2 etapy. W pierwszym etapie uruchomiono 1 linię szarpiąco-rozdrabniającą wraz z kompletną sekcją granulacji i ekspedycji produktu. Rozruch 1 linii technologicznej oraz uzyskanie zakładanej wydajności nastąpiło na początku października 2010 roku.

Realizacja drugiego etapu, polegającego na zainstalowaniu 2 linii szarpiąco-rozdrabniającej wraz z dodatkowymi urządzeniami filtrującymi powietrze, trwała od marca do maja 2011 roku.

Od maja 2011 r. Zakład produkcyjny w Ząbkowicach Śląskich prowadzi właściwą produkcję pelletu ze słomy na poziomie ok 4.500 Mg miesięcznie.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA POŁUDNIE

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Wschód, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Zamościu, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp. z o.o. Roczna wydajność zakładu wynosi ok: 55.000 Mg.

Montaż urządzeń składających się na 2 niezależne linie technologiczne rozpoczął się 10 stycznia 2012 roku. Rozruch technologiczny wytwórni oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakończyło się z końcem czerwca 2012 roku. Od 1 lipca 2012 r. Zakład w Zamościu prowadzi właściwą produkcję pelletu ze słomy.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD

Plantacja mateczna Miskanta olbrzymiego – Grupa KSG Agro, Ukraine

Kolejnym projektem, z sukcesem, zrealizowanym w maju 2013, było założenie pierwszej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na Ukrainie. Zadanie to zostało wykonane w ramach kontraktu z ukraińską Grupą KSG Agro S.A., która jest także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja miała na celu założenie kilkudziesięcio-hektarowej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na gruntach należących do Grupy KSG.

DORAN w ramach kontraktu z ukraińskim kontrahentem zobowiązało się do:

 • odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia sadzonek (rhizomów) Miskanta olbrzymiego,
 • pełnienia bezpośredniego nadzoru nad sadzeniem wykonywanym w rejonach Dniepropietrowska na Ukrainie,
 • przeprowadzania cyklicznych konsultacji dotyczących przygotowania gleby przed wysadzeniem roślin oraz późniejszej eksploatacji plantacji.

Pomimo małych trudności w realizacji kontraktu (związanych z odprawami celnymi na Ukrainie), udatność plantacji, potwierdzona jesienią 2013 roku, określona została na wysokim poziomie tj. około 70 – 80 %.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną.


GALERIA GRUPA KSG AGRO S.A.

Zakład produkcji Pellet – LTD Bioenergy Vinnytsa, Ukraine

W lipcu 2013 roku zakończyliśmy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy Agro na Pellet w okolicach Winnicy na Ukrainie. W ramach powyższej inwestycji odpowiedzialni byliśmy m.in. za:

 • określenie wytycznych budowlanych dla projektowanego zakładu,
 • przygotowanie projektu technologicznego dla fabryki o wydajności 45.000 Mg,
 • konsultacje dot. modernizacji urządzeń w celu dostosowania ich do pracy w fabryce Pelletu Agro,
 • nadzór nad montażem technologii,
 • rozruch linii technologicznej i optymalizacja wydajności.

Wydajność zakładana przez Inwestora została osiągnięta już w 2 dniu rozruchu technologicznego zakładu. Tym samym kolejny raz potwierdziliśmy nasze kompetencje w realizacji przedsięwzięć tego typu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych w trakcie prac montażowych oraz podczas rozruchu technologicznego fabryki.


GALERIA LTD BIOENERGY VINNYTSA, UKRAINE