Plantacja mateczna Miskanta olbrzymiego – Grupa KSG Agro, Ukraine

Kolejnym projektem, z sukcesem, zrealizowanym w maju 2013, było założenie pierwszej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na Ukrainie. Zadanie to zostało wykonane w ramach kontraktu z ukraińską Grupą KSG Agro S.A., która jest także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja miała na celu założenie kilkudziesięcio-hektarowej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na gruntach należących do Grupy KSG.

DORAN w ramach kontraktu z ukraińskim kontrahentem zobowiązało się do:

  • odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia sadzonek (rhizomów) Miskanta olbrzymiego,
  • pełnienia bezpośredniego nadzoru nad sadzeniem wykonywanym w rejonach Dniepropietrowska na Ukrainie,
  • przeprowadzania cyklicznych konsultacji dotyczących przygotowania gleby przed wysadzeniem roślin oraz późniejszej eksploatacji plantacji.

Pomimo małych trudności w realizacji kontraktu (związanych z odprawami celnymi na Ukrainie), udatność plantacji, potwierdzona jesienią 2013 roku, określona została na wysokim poziomie tj. około 70 – 80 %.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną.


GALERIA GRUPA KSG AGRO S.A.