O firmie


Historia

DORAN GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest organizacją, która powstała, na bazie funkcjonującej od 2007 roku firmy: Andrzej Rogulski DORAN. Spółka została założona jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi z sektora energii odnawialnej. Jednocześnie dzięki ugruntowanej na rynku pozycji, jaka została wypracowana przez ponad 6 lat działalności, w ramach Andrzej Rogulski DORAN, posiadamy wiedzę i doświadczenie, potrzebną do realizacji najtrudniejszych zadań.

SUKCESY DORAN GROUP

Podczas wieloletniej działalności DORAN, zrealizowano szereg inwestycji związanych m.in. z:

 • Opracowaniem i dostarczeniem technologii produkcji pelletu agro i pelletu drzewnego;
 • Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad Inwestycjami dotyczącymi budowy nowych Zakładów Produkcji Pellet w Polsce i za granicą;
 • Doradztwem podczas modernizacji istniejących już fabryk, produkujących pellet z trocin na pellet z biomasy agro (słoma, siano);
 • Pomocą w optymalizacji kosztów operacyjnych już istniejących przedsiębiorstw;
 • Pomocą w optymalizacji kosztów inwestycyjnych nowych projektów;
 • Doradztwem w zakresie zakładania plantacji wieloletnich roślin energetycznych, przeznaczonych na cele opałowe;
 • Dostarczaniem sadzonek Miskanta Olbrzymiego;
 • Dostarczaniem technologii do produkcji granulowanych ściółek dla przemysłowych hodowców drobiu;

Z przykładowymi zrealizowanymi projektami DORAN można zapoznać się na stronie: Realizacje.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI

Przy realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych, DORAN aktywnie współpracuje z jednostkami badawczymi, w zakresie:

 • Optymalizacji technologii przetwórstwa biomasy na cele energetyczne. Projektowaniu nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii.  W tym przypadku DORAN aktywnie współpracuje m.in. z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Polska);
 • Opracowania nowych technologii granulacji dla problematycznych surowców;
 • Doboru odpowiednich wieloletnich oraz jednorocznych roślin energetycznych, w celu zmaksymalizowania ich wydajności, a także zminimalizowania kosztu założenia plantacji. W tej dziedzinie DORAN od lat współdziała z Ogrodem Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Bydgoszczy (Polska).

CEL I MISJA

Naszym celem jest ciągłe rozwijanie podstawowych profilów działalności jakimi są:

 • Przetwórstwo biomasy agro i biomasy leśnej na pellet;
 • Produkcja pelletu agro i pelletu drzewnego;
 • Projekt ŚwiatOpału.pl – internetowa platforma opałowa;
 • Produkcja ściółek dla przemysłowych hodowców drobiu;
 • Produkcja żwirków drewnianych dla zoologii;
 • Technologie spalania biomasy;
 • Plantacje energetyczne ;

Ponadto ciągle uatrakcyjniamy naszą ofertę, rozszerzając zakres usług, tak by w pełni zadowolić naszego Klienta.

Jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej złożone i skomplikowane projekty. Wszystko to jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz wyspecjalizowanym firmom, z którymi współpracujemy przy realizacji kolejnych wyzwań.

Naszą misją jest dostarczanie naszym Klientom najwyższej jakości usług i produktów z sektora energii odnawialnej, dzięki czemu razem pomagamy środowisku a co za tym idzie całej Planecie.