Realizacje


Firma Andrzej Rogulski DORAN, w trakcie swojej wieloletniej działalności zrealizowała szereg inwestycji związanych m.in. z:

  • modernizacją zakładów przetwórstwa biomasy,
  • zakładaniem plantacji matecznych oraz przemysłowych miskanta olbrzymiego,
  • budową Zakładów Produkcji Pellet,
  • doradztwem przy projektach związanych ze spalaniem biomasy.

Na kolejnych podstronach przedstawiamy opis kilku wybranych inwestycji, które realizowane były z naszym udziałem.


Zapraszamy do lektury!