Linie do produkcji ściółki


Wstęp – potrzeba rynku

Polska staje się jednym z wiodących na świecie producentów drobiu. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem tego rynku w Polsce, zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie granulowanymi ściółkami, które na fermach drobiu stosowane są zamiast nieprzetworzonej słomy. Za stosowaniem pelletu zamiast tradycyjnej słomy przemawia kilka aspektów, z których najważniejszym wydaje się poprawienie zdrowotności kurcząt. Z przeprowadzonych obserwacji wiemy, że zastosowanie podściółki z granulatu zamiast słomy w znacznym stopniu ogranicza chorobę stópek u kurcząt, na co w obecnym czasie bardzo zwracają uwagę lekarze weterynarii w związku z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczących programu poprawy dobrostanu hodowanych zwierząt. Znane są przypadki w których lekarze weterynarii nakazywali obniżenie o 20% obsady kurnika w związku z licznymi przypadkami choroby stópek.

DORAN GROUP posiada w swojej ofercie wysokiej jakości ściółki granulowane w formie pelletu oraz granulatu kruszonego, które produkowane są z wyselekcjonowanej słomy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo klikając tutaj.

Linie do produkcji własnej ściółki

Dla hodowców, którzy posiadają własne zasoby surowca jakim jest słoma, przedstawiamy specjalną ofertę, która pozwoli Wam na produkcję własnej ściółki.

Opracowana przez DORAN GROUP technologia pozwala na produkcję ściółki w różnej frakcji, począwszy od Ø7mm do Ø20mm. Dzięki zaimplementowaniu specjalnych rozwiązań technicznych powiązanych z pełną automatyzacją procesu, możliwa jest produkcja ściółki z wykorzystaniem dodatków pasteryzujących oraz higienizujących, tak by mieć 100% pewność że końcowy produkt wolny jest od bakterii, grzybów i innych chorób, które potencjalnie mogą być zawarte w nieprzetworzonym surowcu.

Projektowane przez nas linie technologiczne, zgodnie z zasadą uniwersalności, w zależności od preferencji Inwestora mogą być dostosowane do produkcji ściółki w różnej formie tj.:

  1. pellet o średnicy fi 6mm lub 8mm i gęstości usypowej pow. 550 kg/m3;
  2. granulat o średnicy fi 7mm i gęstości usypowej do 450 kg/m3;
  3. rozluźnione brykieto/pellety o średnicy fi 16mm i gęstości usypowej na poziomie 200 kg/m3.

Znacząca różnica w gęstości usypowej produktu, pozwala na dobranie odpowiedniego rozwiązania, które z punktu widzenia celu ostatecznego Inwestora pozwoli na:

  1. produkcję mocno zagęszczonej ściółki (o wyższej gęstości usypowej), której zadaniem jest wysoka wchłanialność cieczy oraz stosunkowo duże pokrycie powierzchni kurnika;
  2. produkcję rozluźnionej pasteryzowanej ściółki (o niższej gęstości usypowej), której zadaniem jest pokrycie całkowitej powierzchni kurnika oraz dobrą izolację kurcząt od posadzki;

Wprowadzenie własnej produkcji ściółki, pozwoli hodowcy na:

  • uniezależnienie się od obecnych dostawców;
  • pełną kontrolę procesu produkcyjnego poprzez wykorzystanie wyłącznie wysokiej jakości własnych surowców do produkcji, podczas której dodatkowo zostaną one poddane higienizacji z wykorzystaniem chemicznych środków dezynfekujących i/lub pasteryzacji termicznej – z wykorzystaniem pary wodnej o temperaturze ok 150 st. C ;
  • wykorzystanie własnego potencjału surowcowego (w przypadku hodowców, którzy posiadają własne zasoby słomy), co jednoznacznie przekłada się na drastyczne ograniczenie kosztów stosowania ulepszonej ściółki w porównaniu do ściółki kupowanej z rynku.

Wydajność

Projektowane przez nas linie produkcyjne różnią się w zakresie implementowanych maszyn i urządzeń. Wspomniany podział wynika z zakładanej docelowej wydajności zakładu i tak należy wydzielić:

  • małe linie technologiczne o wydajności do 1200 – 1500 kg/h – oparte o prasy brykietujące,
  • duże linie technologiczne o wydajności od 2000 kg/h – oparte o prasy granulujące (granulatory).

Z wspomnianej wyżej różnicy w wydajności poszczególnych typów linii technologicznych wynika także całkiem spora różnica w kosztach inwestycyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do indywidualnego kontaktu!