Centrum prywatności


Szanowna Pani, Szanowny Panie

DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. bardzo poważnie podchodzi do prywatności i bezpieczeństwa członków stowarzyszenia i pozostałych sympatyków naszej działalności. Ochronę Państwa prywatności opieramy o zasadę przejrzystości, kontroli oraz odpowiedzialności. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób DORAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. chroni dane osobowe użytkowników.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

Gdzie możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są również na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) oraz Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/baza-wiedzy-rodo).