Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Północ, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

  • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
  • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
  • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Sępólnie Krajeńskim, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o. Roczna wydajność wytwórni wynosi ok: 35.000 Mg.

Zakończenie prac montażowych oraz pomyślne przeprowadzenie rozruchu technologicznego, nastąpiło w sierpniu 2009 roku. Od tego czasu zakład nieprzerwanie prowadzi właściwą produkcję granulatu opałowego ze słomy.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

  • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
  • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
  • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
  • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
  • szkolenie pracowników,
  • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
  • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC