Plantacja mateczna Miskanta olbrzymiego – Grupa KSG Agro, Ukraine

Kolejnym projektem, z sukcesem, zrealizowanym w maju 2013, było założenie pierwszej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na Ukrainie. Zadanie to zostało wykonane w ramach kontraktu z ukraińską Grupą KSG Agro S.A., która jest także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycja miała na celu założenie kilkudziesięcio-hektarowej plantacji matecznej Miskanta olbrzymiego na gruntach należących do Grupy KSG.

DORAN w ramach kontraktu z ukraińskim kontrahentem zobowiązało się do:

  • odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia sadzonek (rhizomów) Miskanta olbrzymiego,
  • pełnienia bezpośredniego nadzoru nad sadzeniem wykonywanym w rejonach Dniepropietrowska na Ukrainie,
  • przeprowadzania cyklicznych konsultacji dotyczących przygotowania gleby przed wysadzeniem roślin oraz późniejszej eksploatacji plantacji.

Pomimo małych trudności w realizacji kontraktu (związanych z odprawami celnymi na Ukrainie), udatność plantacji, potwierdzona jesienią 2013 roku, określona została na wysokim poziomie tj. około 70 – 80 %.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną.


GALERIA GRUPA KSG AGRO S.A.

Zakład produkcji Pellet – LTD Bioenergy Vinnytsa, Ukraine

W lipcu 2013 roku zakończyliśmy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy Agro na Pellet w okolicach Winnicy na Ukrainie. W ramach powyższej inwestycji odpowiedzialni byliśmy m.in. za:

  • określenie wytycznych budowlanych dla projektowanego zakładu,
  • przygotowanie projektu technologicznego dla fabryki o wydajności 45.000 Mg,
  • konsultacje dot. modernizacji urządzeń w celu dostosowania ich do pracy w fabryce Pelletu Agro,
  • nadzór nad montażem technologii,
  • rozruch linii technologicznej i optymalizacja wydajności.

Wydajność zakładana przez Inwestora została osiągnięta już w 2 dniu rozruchu technologicznego zakładu. Tym samym kolejny raz potwierdziliśmy nasze kompetencje w realizacji przedsięwzięć tego typu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych w trakcie prac montażowych oraz podczas rozruchu technologicznego fabryki.


GALERIA LTD BIOENERGY VINNYTSA, UKRAINE