Linia do produkcji granulowanej ściółki – Poznań

Jedna z wielu ostatnio zrealizowanych inwestycji dotyczyła dostawy technologii do produkcji własnej ściółki dla jednego z większych producentów drobiu w regionie.

Linia technologiczna jest w pełni zautomatyzowana.

Technologia pozwala na produkcję granulowanej ściółki w różnej frakcji, począwszy od Ø7mm do Ø20mm. W zaproponowanej linii technologicznej uwzględniono opcjonalne rozwiązania, które pozwalają na dodatkową higienizację ściółki, przy użyciu chemicznych środków dezynfekujących typu Lerasept T430 lub inne. Roztwór dozowany jest do kondycjonera za pomocą specjalnych pomp sterowanych algorytmem w taki sposób, by utrzymywać zadany przez operatora % udziału środka w ściółce.


GALERIA


FILMY

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Północ, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Sępólnie Krajeńskim, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o. Roczna wydajność wytwórni wynosi ok: 35.000 Mg.

Zakończenie prac montażowych oraz pomyślne przeprowadzenie rozruchu technologicznego, nastąpiło w sierpniu 2009 roku. Od tego czasu zakład nieprzerwanie prowadzi właściwą produkcję granulatu opałowego ze słomy.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA PÓŁNOC

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA POŁUDNIE

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Ząbkowicach Śląskich, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o. Roczna wydajność zakładu wynosi ok: 60.000 Mg.

Realizacja projektu rozłożona została na 2 etapy. W pierwszym etapie uruchomiono 1 linię szarpiąco-rozdrabniającą wraz z kompletną sekcją granulacji i ekspedycji produktu. Rozruch 1 linii technologicznej oraz uzyskanie zakładanej wydajności nastąpiło na początku października 2010 roku.

Realizacja drugiego etapu, polegającego na zainstalowaniu 2 linii szarpiąco-rozdrabniającej wraz z dodatkowymi urządzeniami filtrującymi powietrze, trwała od marca do maja 2011 roku.

Od maja 2011 r. Zakład produkcyjny w Ząbkowicach Śląskich prowadzi właściwą produkcję pelletu ze słomy na poziomie ok 4.500 Mg miesięcznie.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA POŁUDNIE

Zakład produkcji Pellet – Grupa PEP Biomasa Energetyczna Wschód, Poland

WPROWADZENIE POLISH ENERGY PARTNERS S.A.

Kolejnym, wartym odnotowania sukcesem właściciela DORAN, Pana Andrzeja Rogulskiego, jest pomyślna realizacja projektów związanych z budową trzech fabryk produkcji pelletu dla spółki Polish Energy Partners S.A.

Zadania te zostały wykonane w ramach pełnionej, przez Andrzeja Rogulskiego, funkcji Dyrektora ds. produkcji paliw z biomasy w Grupie PEP. Obecnie w ramach Grupy Polish Energy Partners funkcjonują 3 obiekty wytwarzające ekologiczne paliwo jakim jest Pellet Agro:

 • Zakład w Sępólnie Krajeńskim – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ sp. z o.o.
 • Zakład w Ząbkowicach Śląskich – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe sp. z o.o.
 • Zakład w Zamościu – operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp z o.o.

Należy zaznaczyć tutaj również, że dzięki sprawnie funkcjonującym 3 zakładom, których łączna wydajność wynosi ok. 150.000 ton rocznie, PEP jest jednym z liderów produkcji granulatu ze słomy w Polsce. Ponadto dzięki doskonałej jakości wytwarzanego paliwa, obsługuje w ramach wieloletnich kontraktów duże elektrownie i elektrociepłownie.


OPIS PROJEKTU GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD

Na przedstawianej stronie prezentujemy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Zamościu, którego operatorem jest: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód sp. z o.o. Roczna wydajność zakładu wynosi ok: 55.000 Mg.

Montaż urządzeń składających się na 2 niezależne linie technologiczne rozpoczął się 10 stycznia 2012 roku. Rozruch technologiczny wytwórni oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakończyło się z końcem czerwca 2012 roku. Od 1 lipca 2012 r. Zakład w Zamościu prowadzi właściwą produkcję pelletu ze słomy.

W ramach pełnionych obowiązków na rzecz Grupy Polish Energy Partners S.A., Dyrektor A. Rogulski odpowiedzialny był m.in. za:

 • pełnienie nadzoru oraz koordynowanie prac nad projektowaniem wytwórni,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlanymi,
 • pełnienie kompleksowego nadzoru nad montażem linii technologicznych,
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
 • szkolenie pracowników,
 • optymalizację procesu produkcji oraz uzyskanie zakładanej wydajności zakładu,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją obiektu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane w trakcie prac budowlano-montażowych.


GALERIA GRUPA PEP – BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD