Przeznaczenie


Z powodu wysokiej wydajności (średnio ok. 20 ton biomasy z 1 ha, przy wilgotności ok. 20%) głównym i najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem Miskanta olbrzymiego, a raczej słomy z Miskanta olbrzymiego są szeroko rozumiane cele energetyczne. Z powodzeniem biomasę z miskanta można wykorzystać do granulacji (pelletyzacji), czy też bezpośredniego spalania w kotłach zakładów energetycznych. Wartość opałowa takiego paliwa kształtuje się na poziomie ok. 15,5 GJ/Mg.

Innym, mniej rozpowszechnionym zastosowaniem Miskanta, ze względu na wysoką zawartość celulozy i ligniny, jest m.in.:

  • produkcja materiałów budowlanych (materiały izolacyjne, lekkie płyty ścienne i podłogowe, zamiennik azbestu),
  • w przemyśle celulozowo-papierniczym (do produkcji opakowań, papieru technicznego, tektury),
  • w rolnictwie (np. ulegające biodegradacji doniczki i palety).